Verdivurdering

verdivurderingEier man en bolig i dag er det stor sannsynlighet for at det er det mest verdifulle man sitter på. Men hva den verdien er kan være vanskelig å si. På tross av at du valgte å kjøpe boligen for en sum betyr ikke at den vil holde seg konstant. Den vil svinge i tråd med resten av markedet. Så for å få en riktig vurdering av hvor mye den er verdt i dag kan du gjennomføre en verdivurdering.

Hva er en verdivurdering?

En verdivurdering er nettopp det som navnet skulle tilsi, et estimat på hvor mye boligen din er verdt. Det er en beregning, for på tross av at man blir fortalt at boligen har en viss verdi, så er ikke den prisen reel før du har en som faktisk er villig til å kjøpe noe for den summen. En slik vurdering gjøres ofte i forbindelse med kjøp og salg, men kan også gjøres etter man har eid en bolig for en periode for å få klarhet i hvor mye den er verdt i dagens marked. Man kan leie inn en egen takstmann for å få en slik vurdering gjennomført, men også eiendomsmeglere vil kunne gjøre det.

For å bedømme verdien på huset eller leiligheten vil man se på ting som hva lignende boliger selges for nå, husets stand, oppussinger som er gjort osv.

Refinansiering gjennom en verdivurdering

Som vi så vidt hintet til er det ikke bare lurt å ta en verdivurdering når man skal selge. Det kan gjøres mer regelmessig med gode fordeler. Spesielt med stigende boligpriser vil det være lurt at du kan bekrefte ovenfor banken at boligen har blitt mer verdt. Det vil gjøre at belåningsgraden din synker og du kan forhandle deg frem til bedre rentebetingelser. Har du, som mange unge i dag, brukt foreldre eller andre til å stille som kausjonist for lånet ditt, vil en en lavere gjeldsgrad også kunne fristille de fra medlånetakeransvaret. At mange mener boligsprisene har nådd en topp, og hvor den enkelte steder i landet holder på å synke, er en enda større grunn til å få gjort en verdivurdering så snart som mulig. Da kan du forhandle deg til bedre renter, og sikre deg en bedre belåningsgrad før et eventuelt prisfall i markedet. Det er i seg selv ingen bråhast å få gjort en slik vurdering da boligmarkedet ikke synker i løpet av en natt, men har du muligheten til å få en lavere rente med en økt verdi på stedet du bor, så taper man penger i unødvendige høye rentekostnader hver eneste måned ved ikke å få det gjort.

Det er ingenting å tape på å få gjort en verdivurdering, og du trenger heller ikke leie inn en takstmann for jobben. For som vi nevnte vil de fleste banker godta vurderinger som er gjort av eiendomsmeglere. To verdivurderinger, på tross av at de gjøres så objektivt som mulig, vil kunne avvike fra hverandre. Så det er ingenting i veien for å hente inn flere meglere som kan ta en gjennomgang på boligen din, for så å ta den høyeste vurderingen med deg til banken.