Blogg

Søke støtte til idrettsanlegg

idrettsanleggSkal du og ditt idrettslag bygge ny flerbrukshall, fotballhall eller lignende? Da kan det være lurt å sette seg inn i hvilke støtteordninger som finnes for bygging og vedlikehold av idrettsanlegg. I enkelte tilfeller kan hele 50% av kostnadene bli dekket.

Idrettslag som bygger egne idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift. Stortinget innførte i 2010 en ordning hvor blant annet idrettslag som bygger egne idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift.

Følgende tre krav må være oppfylt for at en kan få tildelt midler fra ordningen:

Byggingen av anlegget må være igangsatt etter 1. januar 2010

Det må foreligge en godkjent søknad om spillemidler for anlegget. Spillemidlene behøver ikke å være utbetalt. Anlegget må være ferdig bygget, regnskapet må være avsluttet og revisorattest må foreligge. Det er det samme regnskapet og den samme revisorattesten som skal ligge til grunn for søknaden som en benytter i forbindelse med utbetaling av spillemidler. Det søkes elektronisk via nettstedet http://www.idrettsanlegg.no/ og fanen søknads- og regnskapsskjema.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningen. Det finnes mye informasjon om ordningen på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmeside.

Ordinære idrettsanlegg

Der ikke annet er bestemt, ytes tilskudd til ordinære anlegg inkludert rehabilitering, på inntil 1/3 av godkjent kostnad. Maksimalt tilskuddsbeløp er kr 700 000. For enkelte anleggstyper hvor kostnadsnivået erfaringsmessig ligger så høyt at søknads-/tilskuddsbeløpet kommer over kr 700 000, fastsettes det hvert år maksimale tilskuddsbeløp. Nedre tilskuddsgrense er kr 150 000.

Nærmiljøanlegg

Det kan bli gitt tilskudd på inntil 50% av godkjent kostnad, avgrensa oppover til kr 200.000. Tilskuddssummen må være større enn kr. 40.000. Man kan søke om spillemidler i inntil tre omganger. Den maksimale tilskuddssummen til et anleggssted er dermed kr 600.000 (godkjent kostnad kr 1 200 00 ) Det samlede statlige tilskuddet kan ikke komme over 50% av godkjente kostnader. Summen av offentlige tilskudd (kommunale midler, fylkeskommunale midler og statlige midler, inklusive spillemidler) kan ikke bli en høyere sum enn kontantutgiftene i det godkjente kostnadsoverslaget.

Slik finner du ledninger og metall i veggene

Hvis du skal kjøpe deg bolig går du på visning og vurderer boligen og mulighetene som boligen har. Kanskje du tenker på hvor du skal henge opp bilder, kanskje du vurderer å fjerne en vegg, eller tenker på å legge inn sentralstøvsuger.

Hvis du skal inn i veggene bør du ta greie på hvor det finnes metall, før du åpner veggen. hvis den først er åpnet må du skifte panel, og hvis det viser seg at du ikke kan bygge om der du har åpnet så sparer du deg masse bry ved å bruke en metallsøker på veggen før den åpnes/ødelegges. Og hvis du skal drille inn i veggen, så må veggen sjekkes først, å ødelegge en strømkabel eller et vannrør kan bli en meget kostbar affære.

Du kan også bruke en magnet, men du vil få en mer presis angivelse av hvor metallet er hvis du bruker en metalldetektor. Hvis du har et magnetometer innebygget i iPhonen din kan du også bruke en app, Stud FInd – https://itunes.apple.com/us/app/stud-find-metal-detector/id328575868?mt=8, men da må metallet være magnetisk, så det er ikke trygt å bruke på ikke-magnetisk materiale. Hvis du kun leter etter vannrør som fører varmt vann kan du la det varme vannet renne og så bruke et infrarødt kamera.

Slik bruker man en magnet:

Her får du en grei demonstrasjon på hvordan man bruker en Bosch metallsøker: