Blogg

Boligalarm 2018 – Slik går du frem

Når du skal ha boligalarm, er det noen ting du bør tenke på. En boligalarm skal beskytte deg mot innbrudd som sin hovedfunksjon, men i 2018 er det en rekke andre funksjoner du også kan få med – slik at du får mest mulig ut av avtalen din.

En boligalarm er mer enn bare innbruddsalarm

I følge anbudstjenesten Besteboligalarm.com kan du nå nemlig få en rekke funksjoner på din boligalarm. Du kan bli varslet dersom vannet stiger i kjelleren, du blir varslet om det er mus i huset og du får inkludert en brannalarm sammen med den tradisjonelle innbruddsalarmen.

Tar du steget enda lenger, kan du til og med lage en smartsystem der du selv styrer hele huset – selv om du er på kontoret, ferietur eller til og med når du er på butikken. Med smartalarmer får du naturligvis varsel dersom noen sensorer opplever bevegelse, og du kan gå inn i en applikasjon for å se på overvåkningskameraer.

Med et fullt system kan du dessuten overstyre alt fra varme og kjøling, belysning med mer, slik at du kan komme hjem til ditt hus akkurat slik du vil.

Priser på boligalarmer

Det er svært liten forskjell i pris på boligalarmene i 2017, i hvert fall de med abonnement. Du kan naturligvis kjøpe boligalarm uten abonnement, men da forsvinner også deler av funksjonen. For at en boligalarm (eller hyttealarm og andre alarmer) skal fungere best mulig, bør det være tilknyttet en vaktsentral. Denne sentralen vil kunne agere raskt, og komme på stedet for å undersøke i tilfelle det er innbrudd.

Svært lite skiller alarmselskapene, spesielt på prisen. Fordelen med å sammenligne tilbudene, for eksempel gjennom en anbudstjeneste på nett, er at du da vil få en oversikt over hva de egentlig tilbyr. For der prisene kanskje er ganske like, kan innholdet i tjenesten være veldig forskjellige. Og selv om de tilbyr de samme tjenestene, kan funksjonene variere en del.

Billigere forsikring

Dersom du skal kjøpe en bolig, ønsker du naturligvis også å få så gode vilkår som mulig på boliglånet. Med gode boligalarmavtaler, vil du faktisk kunne få noe bedre vilkår hos banken. Men spesielt viktig er det for forsikringsselskapet ditt. Det er mye enklere å få gode bonusordninger hos ditt forsikringsselskap dersom du også har en avtale med alarmselskap. Dess bedre alarmsystem, dess bedre forsikringer kan du få (les: rimeligere).

Søke støtte til idrettsanlegg

idrettsanleggSkal du og ditt idrettslag bygge ny flerbrukshall, fotballhall eller lignende? Da kan det være lurt å sette seg inn i hvilke støtteordninger som finnes for bygging og vedlikehold av idrettsanlegg. I enkelte tilfeller kan hele 50% av kostnadene bli dekket.

Idrettslag som bygger egne idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift. Stortinget innførte i 2010 en ordning hvor blant annet idrettslag som bygger egne idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift.

Følgende tre krav må være oppfylt for at en kan få tildelt midler fra ordningen:

Byggingen av anlegget må være igangsatt etter 1. januar 2010

Det må foreligge en godkjent søknad om spillemidler for anlegget. Spillemidlene behøver ikke å være utbetalt. Anlegget må være ferdig bygget, regnskapet må være avsluttet og revisorattest må foreligge. Det er det samme regnskapet og den samme revisorattesten som skal ligge til grunn for søknaden som en benytter i forbindelse med utbetaling av spillemidler. Det søkes elektronisk via nettstedet http://www.idrettsanlegg.no/ og fanen søknads- og regnskapsskjema.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningen. Det finnes mye informasjon om ordningen på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmeside.

Ordinære idrettsanlegg

Der ikke annet er bestemt, ytes tilskudd til ordinære anlegg inkludert rehabilitering, på inntil 1/3 av godkjent kostnad. Maksimalt tilskuddsbeløp er kr 700 000. For enkelte anleggstyper hvor kostnadsnivået erfaringsmessig ligger så høyt at søknads-/tilskuddsbeløpet kommer over kr 700 000, fastsettes det hvert år maksimale tilskuddsbeløp. Nedre tilskuddsgrense er kr 150 000.

Nærmiljøanlegg

Det kan bli gitt tilskudd på inntil 50% av godkjent kostnad, avgrensa oppover til kr 200.000. Tilskuddssummen må være større enn kr. 40.000. Man kan søke om spillemidler i inntil tre omganger. Den maksimale tilskuddssummen til et anleggssted er dermed kr 600.000 (godkjent kostnad kr 1 200 00 ) Det samlede statlige tilskuddet kan ikke komme over 50% av godkjente kostnader. Summen av offentlige tilskudd (kommunale midler, fylkeskommunale midler og statlige midler, inklusive spillemidler) kan ikke bli en høyere sum enn kontantutgiftene i det godkjente kostnadsoverslaget.

Slik finner du ledninger og metall i veggene

Hvis du skal kjøpe deg bolig går du på visning og vurderer boligen og mulighetene som boligen har. Kanskje du tenker på hvor du skal henge opp bilder, kanskje du vurderer å fjerne en vegg, eller tenker på å legge inn sentralstøvsuger.

Hvis du skal inn i veggene bør du ta greie på hvor det finnes metall, før du åpner veggen. hvis den først er åpnet må du skifte panel, og hvis det viser seg at du ikke kan bygge om der du har åpnet så sparer du deg masse bry ved å bruke en metallsøker på veggen før den åpnes/ødelegges. Og hvis du skal drille inn i veggen, så må veggen sjekkes først, å ødelegge en strømkabel eller et vannrør kan bli en meget kostbar affære.

Du kan også bruke en magnet, men du vil få en mer presis angivelse av hvor metallet er hvis du bruker en metalldetektor. Hvis du har et magnetometer innebygget i iPhonen din kan du også bruke en app, Stud FInd – https://itunes.apple.com/us/app/stud-find-metal-detector/id328575868?mt=8, men da må metallet være magnetisk, så det er ikke trygt å bruke på ikke-magnetisk materiale. Hvis du kun leter etter vannrør som fører varmt vann kan du la det varme vannet renne og så bruke et infrarødt kamera.

Slik bruker man en magnet:

Her får du en grei demonstrasjon på hvordan man bruker en Bosch metallsøker: