Forskning

Mimmi Throne-Holst ved SINTEF forsker på måter å splitte opp og omdanne lignocellulosen til etanol på - slik at trær kan benyttes som drivstoff. Foto: Thor Nielsen

Mimmi Throne-Holst ved SINTEF forsker på måter å splitte opp og omdanne lignocellulosen til etanol på - slik at trær kan benyttes som drivstoff. Foto: Thor Nielsen

SFFEs eiere; NTNU, SINTEF, IFE og UiO utgjør til sammen den sterkeste kompetansen på forskning på fornybar energi i Norge. Dette kan utnyttes og koordineres slik at Norge blir fremmet som en stor energinasjon også i fremtiden.

I Norge har så langt kompetansen på vannkraft vært anerkjent internasjonalt. Også forskning på solceller og silisium står sterkt, og i den senere tiden har også forskning på havenergi, og da spesielt offshore vindkraft, kommet opp på et internasjonalt nivå.

I 2009 ble 8 Forskningssentre for miljøvennlig energi, også kalt FME eller Energisenter, lansert som er en langsiktig satsing på forskning innen særskilte områder innen fornybar energi og karbonfangst og lagring. FME familien ble utvidet med tre nye sentre i 2011. De nye sentrene skal forske på samfunnsvitenskapelige utfordringer innen norsk og internasjonal energi- og klimapolitikk.