Saltkraft

Saltkraft er utnyttelsen av forskjellen i saltinnhold mellom sjøvann og ferskvann, hvor det osmotiske trykket tilsvarer en vannsøyle på 270 meter. Dette er en helt ny teknologi, som har blitt utviklet av Statkraft. Teknologien bygger på membraner som tidligere har vært benyttet til avsalting av vann.

Forskning ved NTNU, SINTEF og IFE
SINTEF har vært mye involvert i Statkrafts prosjekter med utvikling og kommersialisering av saltkraft. Verdens første komplette pilotanlegg for saltkraft har blitt bygget på Hurum, og det foregår testing på anlegget.

Mer informasjon
Statkrafts side om saltkraft

Kontakter
Forsker Thor G. Thorsen, SINTEF